โซ่ Conveyor

โซ่ลำเลียง Pitch 100 มิล  ลูกกลิ้งใหญ่