เฟือง NO.120 คว้านรู เจาะหน้าแปลน

เฟืองคว้านรู เจาะหน้าแปลน ชุบแข็ง