เฟือง 100 x123TA

เฟืองโซ่ No.100 x123TA  Dia 1.25 เมตร
ใช้เหล็ก S45 C  ชุบปลายฟัน