เฟือง 100-2R x 88TB

เฟืองคู่ No.100 ขนาด Dia 900 มิล ชุบแข็ง
สั่งทำ คว้านรู 80 มิล  และทำรูลด นน.