เฟือง เบอร์140 ติดดุม

เฟืองโซ่ No.140  dia 1.30 เมตร
ทำดุทมคว้่านรู 75 มิล และสั่งตัดรูเพื่อลด นน.