เฟืองคว้านวงแหวน

เฟือง No.60 ขนาด 9″
สั่งคว้านรูกลาง เจาะรูเพื่อยึดหน้าแปลน