เฟืองขับ Spur Gear

เฟืองขับ M12 x 104T  Dia 1.48 เมตร
เหล็ก S45 ชุบฟัน สั่งทำรู 100 มิล คว้านตัดรูเพื่อลด นน.