มู่เล่ย Taper Bush แบบสั่งพิเศษ

มู่เล่ย์ Taper bush สั่งพิเศษ นอกแบบ
กรณีทีใช้เป็นหน่วยหุล ก็สามารถสั่งทำได้